Ligging

In vroegere tijden was het schitterend om vanuit de kerk over de akkers uit te kijken. Van het zicht op de kerk over de akkers zijn verschillende schilderijen gemaakt. Het akkergebied was hoog en droog en daarmee een geschikte plek voor woningbouw. In de jaren veertig en vijftig is er daarom een hele woonwijk aangelegd rondom de Hervormde Kerk.

Kijkend vanaf de stoep van de Kerkstraat, de oudste straat van Voorthuizen, zie je aan de linkerhand twee pastorieën, een oude en een nieuwe. De kerk beschikte vroeger over een flink stuk grond. Dat  was niet allemaal tuin. Er was ook een ‘terrein ter vermaak’, zoals dat heette, een erf of bosje waar gespeeld werd door de kinderen. Aan dit gebied heeft het plan ook de naam te danken: ‘de Pastorietuin’.

Het historische Kerkpad loopt langs het verenigingsgebouw ‘t Kerkheem naar de Dorpskerk en houdt daarmee de belofte in stand van een fraai wandelrondje door het opgeknapte park.

Het voormalig ‘sparrenbos’ is één van de afgesneden percelen die ontstond na de komst van de Rembrandstraat. Een driehoekig restpunt werd vroeger gebruikt als opslag van kerstsparren. Deze grond had niet zoveel waarde en er zijn ooit kerstbomen neergezet om ze later te kunnen verkopen. Deze verkoop van bomen heeft nooit plaats gevonden waardoor de sparren aan het afsterven waren en de kever de bomen kon aantasten. Dit verwaarloosde gebied wordt ingericht als parkeerterrein bedoeld voor de bewoners en bezoekers van de verschillende appartementen.

Het parkeerterrein zal in overleg met de gemeente Barneveld nader uitgewerkt worden qua indeling en materialisering zodat het aansluiting vindt met het door de gemeente te ontwikkelen naastgelegen park.

Alle monumentale bomen met een hoge levensverwachting en het monumentale kerkpad zijn zorgvuldig ingepast in het plan. Samen vormen zij een bufferzone tussen de appartementen die vloeiend overgaan in het groen dankzij de bouwkundige natuurlijke materialen.

Op dit moment wordt het naastgelegen groen herontwikkeld tot een publieksvriendelijk park. In overleg met de buurt en overig Voorthuizen zijn hier voldoende ingrediënten om er een uitnodigend dorpspark van te maken. Hier en daar staan echt mooie parkbomen met een hoge leeftijd. Wat nu ruig en verwaarloosd is krijgt een prachtige allure, een mooi park voor de nieuwe bewoners en voor de hele buurt. Het is dan ook oprecht: ‘wonen in het groen’.